MAKEDONYA EĞİTİM SİSTEMİ

Karma bir eğitim sistemi ile dikkatleri çeken Makedonya'nın bu eğitim sisteminin nedeni Yugoslavya'nın uzunca yıllar baskısını görmesi ve bugün batı Avrupa'nın eğitim sistemi tabanlı bir program izlemesidir.

Sovyet etkisinin izlerini silmeye çalışan Makedonya eğitim sisteminde az da olsa bu izlere hala ders kitaplarında ve eğitim sisteminde rastlanmaktadır.

Eğitim sistemini Makedonya Cumhuriyeti şu şekilde belirlemiştir, yüksek okullar, fakülteler ve üniversiteler olarak bölümlendirmiştir.

Makedonya'da eğitim almak isteyen öğrenciler için bu eğitim uzunlukları lisans eğitiminde 4 yıl yüksek lisans eğitiminde 2 yıl doktora eğitiminde ise bireysel bir şekilde öğrencilerin rehber öğretmen eşliğinde gerçekleştirdikleri bir sistem mevcuttur.

Eğer öğrenciler talep ederlerse yüksek lisans, lisans ve doktora eğitimlerini yarı zamanlı da gerçekleştirebilmektedirler.

Fakülteler Makedonya'da özerklik ilkesine sahiptirler fakat bu onların tam bağımsızlıkları anlamına gelmez, hala yüksek öğrenim kurumunun bir parçası halindedirler.

Makedonya'da devlet büyük oranda üniversitelere yardım etmektedir. İşte bu yardımın en önemli nedeni üniversitelerin Makedonya eğitim sistemi içerisinde önemli bir yere sahip olmasıdır. Bu eğitim sisteminde devletin desteklediği üniversiteler ve bulundukları şehirler şu şekildedir; Üsküp şehrinde bulunan üniversite, Üsküp Üniversitesi olarak bilinmekle birlikte, Kiril I Metodi Üniversitesi'dir. Makedonya'nın doğusunda son derece güzel bir alanda kurulu İştip Üniversitesi ise adını İştip şehirinden almakla beraber tam adı Goce Delcev Üniversitesi'dir. Bir diğer üniversitede Tetova şehrinde bulunan Tetova Devlet Üniversitesidir, bu üniversite Kalkandelen Üniversitesi olarak bilinmektedir. Ohrid, Bitola, Manestır şehirlerinde kurulmuş bir diğer üniversite ise Manastır Üniversitesi'dir. Bu üniversitenin tam adı ise Bitola St. Kliment Ohridski Üniversitesi'dir.

Ülkenin 2015 yılında ulaşmayı planladığı bir eğitim hedefi vardır, bu eğitim hedefi doğrultusunda büyük bir hızla çalışan Makedonya uluslar arası düzeyde ve ülkede bulunan kurumlar kapsamında çok sayıda ortaklık programına katılmıştır. Bu kapsamda gerçekleştirdiği programlar ile global bir eğitim sistemine kavuşmuştur. Sistemin son derece önemli gelişmeler kazandığı bu ortaklık programları Makedonya'nın eğitim sistemi için gerçekleştirdiği en iyi kararlardır. Makedonya'nın yaptığı bu köklü değişiklikler hem öğrencileri hemde öğretmenleri kökten bir yenilik içerisine sokmuştur.

British Council'ın sahip olduğu global ağı eğitim sistemi içerisinde olan herkes tarafından yakından bilinir. Makedonya'nın en iyi eğitim ortaklıklarından biri ise işte bu ortaklık programıdır. British Council İngiltere ile gerçekleştirilen ortaklığın kapsamında ülkeye büyük katkılar sağlamıştır. İngilizce anlamında ülkenin dil problemini kökünden çözen British Council bölgesel bazda programlar gerçekleştirmektedir.

Yurt dışı eğitimin son yıllarda gösterdiği artıştan en önemli payı uygun fiyatlarla sunduğu eğitim sistemi ile Makedonya almaktadır.

Makedonya'da bulunan eğitim sisteminin diğer ülkelerle kıyaslanamaz bir uygunluğa sahip olduğu bir gerçektir. Bu ülkede öğrenciler son derece uygun fiyatlar ile hayat sürdürebildikleri gibi aynı derecede uygun fiyatlar ile eğitim görebilmektedirler, işte bu yüzden Makedonya'da eğitim son derece dikkatleri üzerine çekmektedir. Makedonya'nın yüksek öğrenim kurumlarının yüzde yirmi beşinin bulunduğu bölge Üsküp şehridir.

Birçok Avrupa ülkesi ile Makedonya kitap sektörü baz alınarak kıyaslandığında zaman onlarda daha az gelişmiş olduğu bir gerçektir, ama Makedonya da bulunan yerli ve yabancı yayın evleri bu noktada büyük rekabet içerisinde olduğu için seviyenin giderek yükseldiği de ayrıca bir gerçektir.

British Council ile birlikte Makedonya eğitim alanında pek çok açıdan gelişmiştir bu gelişim ardı sıra önemli adımları getirmiştir. Tüm dünyada Chevening bursları öğrencilerin büyük sahip olmak istedikleri programlardır. Chevening bursları Makedonya'da British Council tarafından yürütülmektedir. Başarılı öğrenciler bu burslar ile son derece önemli kazanımlarda bulunmaktadırlar. Milli Eğitim Bakanlığı adına yürütülen 5 önemli ödül programı bu bursları öğrencilerin kazanmasını sağlamıştır.

Bir çok projenin uluslar arası kuruluşlar ile finanse edilmesi Makedonya'da öğrencilerin rahatlıkla araştırmalar ve projeler yürütmesine zemin hazırlamaktadır. Bu finanselerden bazıları AB ve Dünya Bankası tarafından yapılmaktadır.

Makedonya'da Kültür Bakanlığı St. Kliment Ohridski Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü bir ortaklık programı Makedonya'nın Avrupa Bologna sistemine geçişini sağlamıştır. Bu sisteme geçiş AB ile ortaklık programının temelini atmış ve İngilizce'de Makedonya'nın dil anlamında ulaşmak istediği başarıya kavuşmasını sağlamıştır. Dil yönünden bugün ülke Almanca, Rusça, İngilizce, Türkçe yeterlilik sınavlarının yapıldığı başarılı bir ülke olmuştur.

Makedonya'da eğitim almanın en önemli koşulu ve aslında tek koşulu sadece ülkemizden aldığınız bir lise diplomasıdır. Bu lise diploması ile sizler bu ülkede istediğiniz fakültede eğitim hayatınıza başlayabilmektesiniz. Ülkede bir dengi bulunmayan İmam Hatip Lisesi mezunu arkadaşların bu konuda YÖK'ten detaylı bilgi almaları gerekmektedir.

Kardeş ülke Makedonya'da eğitim görmek bir Türk öğrencisi için son derece güzel bir eğitim hayatı niteliğindedir. Türk öğrenciler Makedonya'da ayrıcalık sahibidir.